Perihal Piala Dunia 2018

Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Excel Spreadsheet xlsx It-Tazza tad-Dinja tal-2018 tal-FIFA se tkun il-21 Tazza tad-Dinja tal-FIFA, tournament internazzjonali tal-futbol kwartrennali ikkontestat mit-timijiet nazzjonali tal-irgiel tal-assocjazzjonijiet membri tal-FIFA. Huwa skedat li jsir fir-Russja mill-14 ta ‘Gunju sal-15 ta’ Lulju 2018, wara li l-pajjiz inghata d-drittijiet ta ‘akkoljenza fit-2 ta’ Dicembru 2010. Dan se jkun l-ewwel Tazza tad-Dinja li saret fl-Ewropa mill-2006; postijiet tal-istadium kollha izda wiehed minnhom huma fir-Russja Ewropea, fil-punent tal-Muntanji Ural biex izommu l-hin tal-ivvjaggar maniggabbli. Il-kampjonat finali ser jinvolvi 32 tim nazzjonali, li jinkludu 31 timijiet iddeterminati permezz ta ‘kompetizzjonijiet kwalifikanti u t-tim ospitanti kwalifikat awtomatikament. Mit-32 timijiet, 20 se jaghmlu apparenza back-to-back wara l-ahhar edizzjoni tal-kampjonat fl-2014, inkluzi c-champions li jiddefendu l-Germanja, u l-Brazil l-uniku tim biex jippartecipa fl-edizzjonijiet kollha, filwaqt li l-Islanda u l-Panama ewwel dehriet fi Tazza tad-Dinja tal-FIFA. Se jsir total ta ’64 loghbiet fi 12-il post li jinsabu f’11-il belt. Il-finali se ssir fil-15 ta ‘Lulju f’Moska fil-Grawnd Luzhniki. Ir-rebbieha tat-Tazza tad-Dinja se jikkwalifikaw ghall-2021 Tazza tal-Konfederazzjonijiet tal-FIFA. Perihal Piala Dunia 2018

Perihal Piala Dunia 2018 It-tlugh saret fl-1 ta ‘Dicembru 2017, fis-18: 00 MSK, fl-Istat Kremlin Palace f’Moska. It-32 tim kienu migbuda fi tmien gruppi ta ‘erba’. Ghat-tlugh, it-timijiet gew allokati ghal erba ‘nases ibbazati fuq il-Klassifiki Dinjija tal-FIFA ta’ Ottubru 2017. Pot 1 kien fih l-ospiti tar-Russja (li kienu attribwiti awtomatikament ghall-Pozizzjoni A1) u l-ahjar seba ‘timijiet. , u l-bqija ghall-Potes 3 u 4. Dan kien differenti minn dak li kien jigbed qabel, fejn Pot 1 biss kien ibbazat fuq il-Klassifiki tal-FIFA filwaqt li n-nases li baqa ‘kienu bbazati fuq konsiderazzjonijiet geografici. Madankollu, xorta mizmuma kienet il-fatt li t-timijiet mill-istess konfederazzjoni ma ngabux kontra xulxin ghall-istadju tal-grupp, hlief ghall-UEFA fejn kull grupp kien fih zewg timijiet. Perihal Piala Dunia 2018