Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Hvis en kjopmann mottok et lan for a finansiere sin forsendelse, ville han betale utlaner en ekstra sum i bytte for utlanerens garanti for a kansellere lanet dersom forsendelsen skulle bli stjalet eller tapt til sjos. Omkring 800 f.Kr. skapte innbyggerne i Rhodos det generelle gjennomsnittet. Dette tillatte grupper av selgere a betale for a sikre at deres varer blir sendt sammen. De innkrevte premiene vil bli brukt til a refundere enhver kjopmann hvis varer ble overfort under transport, enten pa grunn av storm eller synkronisering.2 Separate forsikringskontrakter (dvs. forsikringspolicyer som ikke var sammen med lan eller andre typer kontrakter) ble oppfunnet i Genova den 14. arhundre, som var forsikringspuljer stottet av pant av landede eiendommer. Den forste kjente forsikringskontrakten stammer fra Genova i 1347, og i neste arhundre utviklet sjoforsikringen seg mye og premiene var intuitivt variert med risiko.3 Disse nye forsikringsavtalen gjorde at forsikring kunne skilles fra investeringer, en rolleavvikling som forst viste seg nyttig i marine forsikring. Perihal Perkembangan Asuransi

Perihal Perkembangan Asuransi Forsikringen ble langt mer sofistikert i Enlightenment era Europe, og spesialiserte varianter utviklet. Eiendomsforsikring som vi kjenner det i dag, kan spores til Great Fire of London, som i 1666 fortarte mer enn 13 000 hus. De odeleggende effektene av brannen omdanner utviklingen av forsikring “fra en sak av bekvemmelighet til et av haster, en meningsendring reflektert i Sir Christopher Wrens inkludering av et nettsted for” Forsikringskontoret “i sin nye plan for London i 1667. “4 En rekke forsoksforsikringsordninger ble til ingenting, men i 1681 etablerte okonom Nicholas Barbon og elleve medarbeidere det forste brannforsikringsselskapet,” Forsikringskontoret for hus “, pa baksiden av Royal Exchange for a sikre murstein og ramme hjem. I utgangspunktet ble 5000 boliger forsikret av sitt forsikringssted.5 Samtidig ble de forste forsikringsordninger for forsikringsvirksomhet i virksomheten blitt tilgjengelig. Perihal Perkembangan Asuransi