Perihal Gitar

Latihan Tabs, Skala Dan Akor Gitar Da razviccia eliektrahitary i vykarystannie sintetycnych materyjalau, hitara byla vyznacana jak instrumient, jaki maje «douhaja, raźbianaja syja, ploskija draulianyja deki, rabro, i ploskaj zadnim, najbols casta z zahnutymi bakami.» Hety termin vykarystouvajecca dlia abaznacennia serahu Chardafony, jakija byli raspracavany i vykarystouvajucca pa usioj Jeuropie, pacynajucy z 12-ha stahoddzia, a pazniej, u Paunocnaj i Paudniovaj Amierycy. 3300-hadovy raźba pa kamieni barda Chieckaha huliaje strunny instrumient zjauliajecca samym starym abrazach praz Chardafony i hlinistych bliasak z Vavilonii pakazvajuc liudziej, huliajucy na ​​instrumiencie, jaki maje mocnaje padabienstva z hitaraj, sto pakazvaje na mahcymaje Vavilonskaha pachodzannia dlia hitara. Sucasnaje slova hitara, i jaho papiaredniki, byli uzytyja da syrokamu kolu Chardafony, pacynajucy z antycnych casou i jak takaja vyklikaje blytaninu. Anhielskaje slova hitara, niamiecki Gitarre i francuzski Guitare usie byli pryniatyja ad ispanskaha Guitarra, jaki zychodzic ad andaluzskoj arabskaj (qitara) i Lacinskaj kifary, jaki, u svaju carhu, pryjsou z starazytnahreckaha kithara (kithara). Mnohija uzdziejannia pryvodziacca u jakasci papiarednikau u sucasnaj hitary. Choc razviccio piersych «hitary» hubliajucca u historyi siaredniaviecnaj Ispanii, dva instrumienta, jak pravila, pryvodzicca u jakasci ich najbols uplyvovych papiarednikau, jeurapiejskaj liutni i jaho stryjecnaha brata, catyry-strunnaj liutni; aposni byu dastaulieny u Ibieryi maurami u 8-m stahoddzi. Perihal Gitar

Perihal Gitar Pa miensaj miery, dva instrumienta zvanych «hitaraj» byli u vykarystanni u Ispanii 1200: Guitarra laciny (Lacinskaja hitara) i tak zvanaj Guitarra Morisca (maurytanskija hitara). Guitarra Morisca mieu kruhliavyja nazad, syroki hryf, i niekalki hukavych adtulin. Guitarra Latina byu adziny huk adtulinu i vuziejsuju syjku. Da 14-m stahoddzi adboracnyja «Moresca» abo «Morisca» i «lacina» byli zniatyja, i hetyja dva cordophones prosta nazyvajuc hitary. Ispanski viuela, zvany na italjanskaj «vijola dy Mano», hitara, jak instrumient 15-ha i 16-ha stahoddzia, pa ahulnym mierkavanni, byu samym vaznym uplyu na razviccio hitary u styli baroka. Heta bylo sesc kursau (zvycajna), liutnia, jak nalada kvart i na hitary, jak ciela, choc rannija pradstauliennia pakazvajuc instrumient z rezka skaracic stany. Akramia taho, bylo bols, cym sucasnyja catyry-kurs hitary. Da 16-m stahoddzi, budaunictva viuely miela bols ahulnaha z sucasnaj hitaraj, z jaho vyhnutymi sucelnymi rebrami, cym z husliami, i bols padobny na vialikuju viersiju sucasnaj catyry-kursa hitary. Viuela karystalisia tolki adnosna karotki pieryjad papuliarnasci u Ispanii i Italii u epochu pieravazali u insych krainach Jeuropy liutni; aposni zachavausia apublikavau muzyku instrumient zjaviusia u 1576 hodzie Na toj za cas, hitara piac strau u styli baroka, jaki byu zafiksavany u Ispanii z siaredziny 16-ha stahoddzia, karystajucca papuliarnasciu, asabliva u Ispanii, Italii i Francyi z kanca 16-ha stahoddzia u siaredzinie 18-ha stahoddzia. U Partuhalii slova alt nazyvajuc hitaru, a Guitarra aznacala «partuhalskuju hitaru», raznastajnasc kifary. Perihal Gitar